Foldegid (Feat. Cefin Beorn)

from by Wōdgār Inguing

/
  • Streaming + Download

    Includes unlimited streaming via the free Bandcamp app, plus high-quality download in MP3, FLAC and more.

      $1 CAD  or more

     

lyrics

Hēr is mīn spell,
hlosniaþ tō mīnum wordum,
Ġē willaþ leornian...Iċ hopie...

Ġif þīn ēaran sind ġeopenod....

Sēo eorþ is ūre mōdor,
Hēo bringeþ līf tō ūs,
Wē sind hēr mid hire,

Þā cōfan and grafu sind þā wamba hire.
Līf cumaþ of þǣm wambum.

Wē libbaþ on Middanġēarde,
Siððan, wē dīġaþ and gāþ tō helle,
Þā, Wē ġeedbyrdaþ on nīwan līfum.

Sēo āre weres ne cwileþ
menn spelliaþ ymb hine wel,
Hē and his ælf libbaþ and,
Hē wille eftcuman tō eft middanġēard,

Sēo unār weres cwileþ
Menn spelliaþ ymb hine yflan,
Hē and his ælf cwileþ
Hē is forġieten, forġieten.

adūn þā cōfan Iċ gā,
tō Helle ġeedbyrdan,
Nacod, Iċ ġā....
Ġiet, Iċ næbbe naman...
Iċ ġehȳrde þæt spell mīnes ǽrfæder...

Nū, Deorcnes Iċ sēo...

Swilċe mīn ǣrfæder,
Iċ wille hine weorþan.
Þā, Iċ bēo undēadlīċ....

Ġē sind þǣr,
Ġē steppaþ on eorþan,
þencaþ ġē hire?

ġemunaþ mīn spell, ġē...
and foldan.

Modern English translation

The earth is our mother,
she brings life to us,
we are here with her.

The caves(chamber) and caves are the wombs of her.
Life comes from the wombs.

We life in middle-yard
Afterwards, we die and go to Hel
Then, we reborn into new life.

We live on Middle-yard,
Afterwards, we die and go to hel,
Then, we are reborn into new life,

The honour of man does not die,
people speak about him well,
he and his live and,
he will come back to again to Middle-yard

The dishonourable man dies,
People talk about him bad,
He and his elf dies,
he is forgotten, forgotten,

Down the caves I go,
to Hel to be reborn,
naked, I go.
Still/yet, I don't have a name,
I heard the story of my forefather,

Now, darkness I see,

Like my forefather,
I will become him,
Then, I be immortal,

You are there,
You walk (step) on earth,
Do you think of her?

Remember my message, you...

Remember your forefathers and Earth

credits

from Seonu | Bān (EP), released October 4, 2015

tags

license

all rights reserved

about

Wōdgār Inguing Whitby, Ontario

Ritual sounds inspired by dark, foreboding forests and Anglo-Saxon polytheism.

contact / help

Contact Wōdgār Inguing

Streaming and
Download help